Thứ ba, 12/11/2019 - 13:47|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày ban hành:
29/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực